Moving people

The foreign healthcare staff management specialist

METODA NOASTRĂ ÎN 6 PAŞI

1. Definirea profilului căutat

 • Analiza nevoilor
 • Analiza caracteristicilor specifice instituţiei şi serviciilor dumneavoastră
 • Promovarea ofertelor dumneavoastră de angajare în ţara de origine a candidaţilor
 • Informarea candidaţilor potenţiali privind posturile vacante

2. Căutarea candidaţilor

 • Identificarea candidatului ideal în ţara sa de origine
 • Verificarea capacităţilor sale, a diplomelor şi a motivaţiilor candidatului prin profesionişti din domeniul dumneavoastră
 • Pregătirea plecării, pentru a mări şansele de reuşită

3. Preselecţia, selecţia şi contractul de muncă

 • Preselecţia

  • Preselecţia medicilor de către un doctor experimentat
  • Preselecţia infirmierilor.
  • Evaluare sistematică a motivaţiei de expatriere, a ratei de reuşită potenţială, a capacităţii de integrare, a cunoştinţelor lingvistice şi a situaţiei familiale.
  • „Listă scurtă” de candidaţi
 • Selecţie

  • Organizarea de cursuri de limbă
  • Formare tehnică complementară pentru infirmieri
  • Obţinerea unei echivalări a diplomelor
  • Interviuri de angajare între angajator şi candidat
 • Contract de muncă:

  • Semnarea contractului de muncă
  • Obţinerea permisului de muncă
  • Obţinerea permisului de şedere

4. Întâmpinare

 • Întâmpinare personalizată la aeroport
 • Task Force din cadrul Moving People întâmpină şi încadrează noul angajat 24H/24
 • Cazare provizorie şi definitivă (împrumut din partea Moving People pentru garanţia bancară)
 • Asigurarea accesibilităţii prin GSM
 • Organizarea administrativă (autorizaţie de practică, înscriere în Ordinul Medicilor, ...)
 • Dacă este necesar, suport în reunirea cu soţul şi/sau copiii

5. Monitorizare

 • Monitorizare telefonică în limba maternă (de mai multe ori pe săptămână în primele luni de la sosire)
 • Evaluare profesională în instituţie (de mai multe ori pe parcursul perioadei de probă)
 • Eventuală organizare de formări complementare (limbă şi/sau tehnică)
 • Asistenţă şi monitorizare administrativă pe termen lung (prelungirea permisului de muncă,...)
 • Organizarea de evenimente (serate, restaurant, excursii, vizite,...)

Toate aceste servicii sunt asigurate cu respectarea totală a libertății de alegere a candidaților.

6. Înlocuire

 • Înlocuirea fără onorariu a candidaţilor, în cazul unei nereuşite pe parcursul perioadei de probă şi conform garanţiei noastre, pe parcursul celor 6 luni care urmează perioadei de probă
 • Căutarea unui nou loc de muncă pentru candidatul eliberat, corespunzător competențelor sale şi informarea fostului angajator privind modul de derulare a procesului de căutare a unui nou loc de muncă
 • Suport şi ajutor financiar în cazul nereuşitei candidatului (dacă doreşte să caute un nou loc de muncă)