Moving people

The foreign healthcare staff management specialist

Waarom rekruteren in het buitenland?

Tal van westerse landen (Frankrijk, Zwitserland, Canada, Groot-Brittannië,…) kampen met een schaarste aan verzorgingspersoneel, verpleegkundigen, huisartsen en specialisten.

België: het tekort aan verplegend personeel wordt almaar groter. Dat tekort zal volgens bepaalde voorspellingen en de leeftijdspiramide, de vele duizenden overstijgen in de volgende jaren. In Vlaanderen is 90 % van de rust- en verzorgingstehuizen op zoek naar verplegend personeel.

Zwitserland: 25.000 verplegers moeten gevonden worden voor 2020.

Frankrijk: Meer dan 17.500 verpleegkundigen moeten gevonden worden over een periode van tien jaar.

Vermits patiënten willen verzorgd worden in hun land, dichtbij huis, moet er dus een andere aanpak gehanteerd worden en moeten er nieuwe initiatieven genomen worden.

Moving People rekruteert in Portugal, Roemenië, Tunesië en Libanon.

  • Kwaliteitsvolle opleiding van kandidaten
  • Culturele en/of linguïstische nabijheid
  • Kandidaten zijn op zoek naar een professionele, technische, statutaire en carrièrematige meerwaarde op lange termijn

Moving People prospecteert voortdurend om nieuwe landen te vinden waarmee we tegemoet kunnen komen aan de groeiende vraag van onze klanten en aan de ambitie van gekwalificeerd personeel dat op zoek is naar een nieuwe professionele en persoonlijke uitdaging.