Moving people

The foreign healthcare staff management specialist

Ethisch charter

ETHISCH CHARTER “DE MENS CENTRAAL”: 15 ENGAGEMENTEN

Onze werkmethode voert menselijke en ethische waarden hoog in het vaandel. We engageren ons met overtuiging voor de 15 volgende engagementen:

 1. Streven naar een economische emigratie.
 2. Het welzijn van iedereen promoten, en zeker ook dat van de patiënt.
 3. De volledige wervingsprocedure in het buitenland vergemakkelijken; een activiteit die zich sterk zal ontwikkelen in de 21e eeuw.
 4. De kandidaat helpen en begeleiden bij de verschillende aspecten, zowel privé als professioneel, terwijl hij zijn totale keuzevrijheid bewaart.
 5. Regelmatige evaluatie van de situatie van de werknemer en de werkgever.
 6. De kandidaten en de werkgevers in alle objectiviteit en transparantie informeren.
 7. Professionele kandidaten in de gezondheidssector worden geselecteerd door professionals uit de gezondheidssector.
 8. De engagementen naleven dankzij betrokken, menselijke, competente en veelzijdige teams.
 9. De werkelijke competenties van de kandidaten, hun motivatie en waarachtigheid van de gegevens verifiëren.
 10. De juridische en administratieve veiligheid van elke kandidatuur garanderen.
 11. Steun en toekomst bieden aan een gemotiveerde en competente kandidaat die niet voldoet.
 12. Aan de werkgever een alternatieve oplossing bieden als de werknemer niet voldoet.
 13. Werken op lange termijn.
 14. Een vertrouwensrelatie opbouwen met de werkgever en de kandidaat.
 15. Uw partner zijn en voortdurend streven naar een betere dienstverlening.

Moving People volgt de aanbevelingen van de European Federation of Nurses Associations zeer strikt op.
www.efn.be

Moving People waakt ook over de naleving van de Europese richtlijnen met betrekking tot arbeidsrelaties in de Europese Unie. Nieuw ook zijn de rekrutering en de tewerkstelling van verpleegkundigen (arbeidstijd en -omstandigheden, kwaliteit van het werk, gelijke kansen)
http://ec.europa.eu