Moving people

The foreign healthcare staff management specialist

Wie is Moving People?

Moving People is gespecialiseerd in de internationale rekrutering van personeel in de gezondheidssector: ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisverzorgingssector en de farmaceutische sector.

Moving People selecteert medisch en paramedisch personeel in het buitenland. We zijn structureel aanwezig in de landen van herkomst van de kandidaten.

88 % van de geselecteerde kandidaten voldoet tijdens zijn proefperiode aan de verwachtingen van de werkgever. Dat is meer dan het nationaal gemiddelde!

Onze methode voert menselijk respect en ethiek hoog in het vaandel en dit levert resultaat op. Het welzijn van nieuwe werknemers, de tevredenheid van werkgevers en dus ook van de patiënten zijn essentieel bij de verwezenlijking van onze doelstellingen.

Bedankt voor uw bezoek,

Het Moving People-team

Moving People’s filosofie

Werken in het buitenland is van alle tijden. Moving people is de enige expert die zich toelegt op de internationale rekrutering van alle beroepen in de gezondheidssector.

We selecteren gekwalificeerd personeel in het buitenland (Portugal, Roemenië, Tunesië, Libanon) dat hun beroep in België of in Frankrijk wenst uit te oefenen.

Internationaal wervingsbureau met een +:
Sinds 2005 biedt Moving People een begeleidend kader waarin emigrerend (para)medisch personeel opgevolgd wordt en zowel in het privéleven als op professioneel vlak ondersteund wordt. Die begeleiding en opvolging in de nieuwe woonplaats van het gastland bieden een garantie op succes.

Moving People wenst zo met de werkgevers een hecht partnership op te zetten op basis van vertrouwen, professionalisme en het menselijke aspect, waarden die in essentie hetzelfde zijn als voor onze beroepen.

Sinds de lancering van deze activiteiten in 2005 heeft Moving People meer dan 1.000 vacatures ingevuld op de Belgische jobmarkt, waar het de onbetwistbare leider is.